chi tiết

  • KỆ RƯỢU HÌNH BÁC ĐẦU BẾP

  • 850.000 Đ
  • MASP : KRTB
  • Kệ rượu 24h xin giới thiệu mẩu kệ rượu vang hình bác đầu bếp cổng rượu Mã sản phẩm: 0011 Kích thước: 15 x 11 x 19.5 cm Công dụng: Bày trang trí chai rượu vang 700 – 750ml hoặc các chai cổ tròn dài

Kệ rượu 24h xin giới thiệu mẩu kệ rượu vang  hình bác đầu bếp cổng rượu
Mã sản phẩm: 0011
Kích thước: 15 x 11 x 19.5 cm
Công dụng: Bày trang trí chai rượu vang 700 – 750ml hoặc các chai cổ tròn dài

Sản phẩm cùng loại