chi tiết

  • Dalmore Valour

  • MASP : Dalmore Valour
  • Nồng Độ: 39 - 43% Xuất xứ: Rượu Scotland Mã sản phẩm: dalmore valour

Sản phẩm cùng loại

Talisker 10 YO

1.600.000 Đ

Oban 14 YO

2.000.000 Đ

Lagavulin 16 YO

2.500.000 Đ

Glenfiddich 18

1.650.000 Đ

Glenfiddich 15

1.200.000 Đ

Dalmore 30

liên hệ

Dalmore 18

liên hệ

Dalmore 15

1.200.000 Đ

Dalmore 12

1.000.000 Đ