chi tiết

  • Dalmore 12

  • 1.000.000 Đ
  • MASP : 000024
  • Nồng Độ: 39 - 43% Xuất xứ: Rượu Scotland Mã sản phẩm: dalmore 12

Sản phẩm cùng loại

Talisker 10 YO

1.600.000 Đ

Oban 14 YO

2.000.000 Đ

Lagavulin 16 YO

2.500.000 Đ

Glenfiddich 18

1.650.000 Đ

Glenfiddich 15

1.200.000 Đ

Dalmore 30

liên hệ

Dalmore 18

liên hệ

Dalmore 15

1.200.000 Đ