chi tiết

  • caravell xo

  • 650.000 Đ
  • MASP : brandy
  • DUNG TÍCH : 0.7L NỒNG ĐỘ : 40% QUY CÁCH (chai/thùng) : 12 XUẤT XỨ : Pháp

Sản phẩm cùng loại

MARIMBA X.O

1.150.000 Đ

BESADO PLATINUM

1.290.000 Đ

3 KILOS VODKA

1.450.000 Đ

RED LABEL

liên hệ

MARTELL

liên hệ

BLACK LABEL

liên hệ

CHIVAS 12 HQ

liên hệ

CHIVAS 18 HQ

liên hệ

CHIVAS12 4,5L

4.150.000 Đ

MATIGNON 2L

2.250.000 Đ

tháp xo

2.150.000 Đ

chùm nho xo

2.900.000 Đ

dumax xo

2.900.000 Đ

GODFY XO 2L

2.250.000 Đ

louis III xo

2.650.000 Đ

magot xo

670.000 Đ

thuyền xo

650.000 Đ

matignon xo

650.000 Đ

catalane xo

liên hệ

cortel xo

520.000 Đ

GOLFY XO

660.000 Đ

solei xo

680.000 Đ

Charles xo

liên hệ

calypso xo

650.000 Đ

eagle xo

650.000 Đ

Napoleon xo

850.000 Đ

louis 3 xo

670.000 Đ

leopold xo

650.000 Đ

ramdom xo

550.000 Đ

major

750.000 Đ

laresever xo

460.000 Đ

celmon xo

450.000 Đ

Remy martin

1.200.000 Đ